Home » Aktualności » Regulamin Ligi Klas w roku szkolnym 2013/2014

Regulamin Ligi Klas w roku szkolnym 2013/2014

Od października rusza LIGA KLAS!!!

 1. Organizatorem LIGI jest Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu.
 2. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów klas I, II i III Technikum nr 3 oraz klas I i II Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3
 3. Zmagania młodzieży trwają od października do maja 2013/2014.
 4. Cele konkursu:
  a)      zintegrowanie zespołów klasowych,
  b)      zaangażowanie uczniów w życiu Szkoły,
  c)      motywacja do pracy pozalekcyjnej,
  d)      wspólna zabawa na zasadach fair play.
 1. Każda klasa wykonuje zadania obowiązkowe, podane poniżej.
 2. Zespół klasowy może wykonać dodatkowe zadania, za które otrzyma dodatkowe punkty.
 3. W skład komisji oceniającej zadania wchodzą:
  a)      opiekun imprezy,
  b)      Dyrekcja Szkoły,
  c)      opiekun SU,
  d)      członkowie SU.
 1. W rywalizacji przyznawane są punkty:
  a)       I miejsce – maks. 8 punktów,
  b)       II miejsce – maks.6 punkty,
  c)       III miejsce – maks. 4 punkty,
  d)       wyróżnienie – maks. 2 punkty.
 1. Za brak udziału w danych konkurencjach klasa nie otrzymuje punktów.
 2. Wyniki LIGI KLAS po poszczególnych konkurencjach prezentowane są na stronie internetowej Szkoły www.zs18.wroc.pl oraz na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
 3. Skargi należy składać do opiekuna SU w przeciągu 7 dni od podania oficjalnych wyników z danej konkurencji.
 4. Podsumowanie LIGI KLAS odbędzie się pod koniec roku szkolnego.
 5. Nagrody dla najlepszych klas za zajęcie I, II, III miejsca oraz wyróżnienia przyznaje Dyrektor ZS nr 18 w porozumieniu z Radą Rodziców.
 1. „Osiemnastka za frekwencję”
  a)       nagrodę za wzorową frekwencję zwaną „osiemnastką” otrzymuje uczeń ZS nr 18, który w ciągu miesiąca wykazał się 100% obecnością,
  b)       nagroda jest przyznawana co miesiąc,
  c)       nagroda uprawnia ucznia do zwolnienia (bez konieczności zaliczania w późniejszym terminie) z: odpytywania, pracy domowej, pisania kartkówki (zapowiedzianej lub niezapowiedzianej),
  d)       „Osiemnastkę” można wykorzystać tylko raz – w ciągu miesiąca następującego po tym z wzorową frekwencją,
  e)       w momencie skorzystania z „osiemnastki” uczeń oddaje ją nauczycielowi, u którego wykorzystał przywilej, a nauczyciel przekazuje ją wychowawcy.
 1. Kiermasz i licytacja przyniesionych przedmiotów przez nauczycieli i uczniów
  a)       nauczyciele i uczniowie przynoszą na kiermasz przedmioty związane z ich osobowością, zainteresowaniem, czy… nazwiskiem lub wykonane przez siebie prace,
  b)       wartość początkowa prac wynosi 1zł,
  c)       licytację prowadzą członkowie SU,
  d)       kiermasz trwa 2 tygodnie,
  e)       wszystkie zebrane w ten sposób pieniądze są przekazane Samorządowi Uczniowskiemu.
 1. Włączenie się do akcji charytatywnej Szkoło Pomóż i Ty, dla Fundacji Na Rzecz Osób Niewidomych
  I Niepełnosprawnych Pomóż i TY
  a)       akcja na rok szkolny 2013/2014 rozpoczyna się z dniem 01.09.2013 r. i trwa do 15.06.2014 r. W tym czasie szkoły dokonują zamówień dowolnej ilości cegiełek mailem, listownie lub faksem, przy użyciu załączonej Karty Zamówień. Każdy uczeń może zostać posiadaczem dowolnej ilości cegiełek. Wartość cegiełek jest uzależniona od możliwości finansowych oraz chęci ucznia, ale nie mniejsza niż kwota nabycia i koszt wydrukowania oraz dystrybucji wynoszą 1zł. (http://www.pomozity.org/pl/strona-gowna/521-akcja-szkoo-pomo-i-ty-2013.html/#komu_pomoglismy)

 

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.

Konkursy_Ligi_Klas

Lp.

Oceniane obszary i zadania

I
miejsce
(punkty)

II
miejsce
(punkty)

III miejsce
(punkty)

Wyróżnienie
(punkty)

Udział
(punkty)

Termin
Odpowiedzialni

1

„Góra Grosza”
(zbiórka grosików)

8

6

4

2

1

Cały rok
Opiekun SU

2

Zbiórka nakrętek dla wrocławskiego hospicjum.

8

6

4

2

1

Cały rok
Opiekun SU

3

Zbiórka makulatury dla Samorządu Uczniowskiego

8

6

4

2

1

Cały rok
Opiekun SU

4

Zbiórka książek dla
B – UNITED
oraz Fundacji Rozwój

8

6

4

2

1

Cały rok
Opiekun SU

5

„Sprzątanie Świata”
(konkurs na plakat)

8

6

4

2

1

Wrzesień
SU

6

Dzień chłopca
(konkurs o tytuł
Mistera Szkoły)

8

6

4

2

1

Wrzesień
SU

7

Konkurs z okazji
Święta Halloween

8

6

4

2

1

Październik
SU

8

Międzynarodowy Tydzień Zwierząt
(plakat, opowiadanie: Czy zwierzęta odgrywają ważną rolę w Twojej rodzinie?)

8

6

4

2

1

Październik
SU

9

Dzień Życzliwości
lub
Szkoła w moich oczach
(konkurs na plakat)

8

6

4

2

1

Listopad
SU

10

Konkurs na najciekawszy wystój klasy z okazji
Świąt Bożego Narodzenia

8

6

4

2

1

Grudzień
Nauczyciele

11

Mikołajki
(przygotowanie paczek dla dzieci z Domu Dziecka)

8

6

4

2

1

Grudzień
Nauczyciele

12

Omnibus
(
klasa typuje 2 osoby, które wezmą udział w zmaganiach na najwszechstronniejszego ucznia Szkoły).

8

6

4

2

1

Grudzień
Nauczyciele

13

Akcja „WOŚP”
(zbiórka do puszek symbolicznych złotówek)

8

6

4

2

1

Styczeń
Wychowawcy

14

Światowy Dzień Kota
(zbiórka karmy)
lub
konkurs na plakat

8

6

4

2

1

Luty
Wychowawcy

15

Międzynarodowy Dzień Kobiet
(konkurs na najpiękniejszą kartkę z okazji Dnia Kobiet)

8

6

4

2

1

Marzec
SU

16

Powitanie wiosny
(konkurs na plakat)
lub
Dzień krawata i muszki
(konkurs na najlepiej
ubraną klasę)

8

6

4

2

1

Marzec
SU

17

Międzynarodowy
Dzień Ziemi
(ubieramy się na zielono)

8

6

4

2

1

Kwiecień
SU

18

Międzynarodowy Dzień Rodziny
(konkurs na plakat)

8

6

4

2

1

Maj
SU

Rozstrzygnięcie konkursu „Ligi Klas”

Czerwiec

 

Skip to content