Home » Aktualności » Wiktor Jamborski jedzie do Brukseli!

Wiktor Jamborski jedzie do Brukseli!

8 stycznia 2014 r. uczeń klasy III TE Wiktor Jamborski odniósł spektakularny sukces – został finalistą konkursu na przemówienie do Parlamentu Europejskiego. W nagrodę pojedzie do Brukseli. Wcześniej jednak wygłosi swoje przemówienie raz jeszcze – podczas finałowej uroczystości w Hali Stulecia

Zadanie konkursowe polegało na przygotowaniu oraz wygłoszeniu wystąpienia na temat: „Co byś powiedział na temat ochrony praw człowieka, gdybyś miał okazję wystąpić na forum Parlamentu Europejskiego?”. Czas trwania wystąpienia to maksymalnie 5 minut. Szczególnie pożądane były przemówienia dotyczące prawa dostępu do kultury. Wystąpienia zaprezentowało 33 najlepszych mówców z wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych. Szacowne jury w składzie: dr Bogusław Bednarek (Instytut Filologii Polskiej, UWr.), mec. Katarzyna Sobańska-Laskowska (Biuro Pełnomocnika Terenowego Rzecznika Praw Obywatelskich), Łukasz Kempara (szef Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Wrocławiu), Ewa Skrzywanek (doradca metodyczny, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli), Maciej Skroban (Biuro Współpracy z Zagranicą, UMWr.) wyłoniło pięciu finalistów.

W konkursie oratorskim oceniane były:

1. Sposób ujęcia tematu, sposób stawiania i uzasadniania określonej sprawy.

2. Umiejętność formułowania sądów i opinii wartościujących, poprawność rozumowania, sprawność logiczna.

3. Umiejętność argumentowania, stosowność doboru argumentów czy przykładów do tematu, audytorium i okoliczności.

4. Umiejętność utrzymywania uwagi audytorium w czasie całego przemówienia, wyczucie psychologiczne audytorium, sposób zwracania się do słuchaczy, sposób nawiązania i podtrzymywania kontaktu z nimi.

5. Umiejętność uzyskiwania wpływu na sposób myślenia, postawę i uczucia słuchaczy poprzez siłę dowodzenia, plastyczność opowiadania, nasycenie mowy środkami emocjonalnymi.

6. Umiejętność celowego rozwijania tematu w kolejnych przemyślanych częściach.

7. Umiejętność budowania przemówienia jako kompozycyjnej całości, sposób otwierania i zamykania całej wypowiedzi.

8. Poprawność językowa.

9. Umiejętność jasnego i zrozumiałego wyrażania myśli.

10. Umiejętność swobodnego nadawania myślom oryginalnej, interesującej i zróżnicowanej formy stylistycznej, dostosowanej do tematu, słuchaczy i okoliczności.

11. Szczegółowe walory stylu, jego staranność lub ozdobność (gdy styl jest ozdobny — sposób użycia środków wyrazu artystycznego).

12. Umiejętność organizacji zdań zgodnie z indywidualnym rytmem oddechu.

13. Umiejętność płynnego mówienia z celowymi pauzami.

14. Umiejętność swobodnego i naturalnego wygłaszania mowy, w autentycznym kontakcie ze słuchaczami.

15. Opanowanie nerwowe mówcy, sposób pokonywania i wykorzystania tremy.

16. Umiejętność integrowania przekazywanych treści z użyciem głosu i ruchu dla zbudowania wrażenia spójności i wiarygodności przekazu.

17. Słyszalność głosu, jego siła i wysokość.

18. Wyraźność głosu, artykulacja, poprawność wymowy.

19. Wyrazistość głosu, tempo mówienia, frazowanie, akcentowanie, intonacja i modulacja głosu.

20. Mimika i gestykulacja.

21. Postawa i ekspresja całego ciała.

22. Stosowność stroju.

W przygotowaniu do konkursu pomogła Wiktorowi p. Edyta Sidor – szkolna koordynatorka wrocławskiego projektu :”PRAWA CZŁOWIEKA NIE SĄ NAM DANE RAZ NA ZAWSZE – rola Parlamentu Europejskiego w umacnianiu praw człowieka”. Wiktorowi i p. E. Sidor gratulujemy i życzymy dalszych, równie widowiskowych sukcesów!

wiktor

Skip to content