Home » Aktualności » Seminarium „Jan Paweł II – człowiek spełniony”

Seminarium „Jan Paweł II – człowiek spełniony”

29 kwietnia 2014 r. p. Edyta Sidor i p. Ryszard Gaweł mieli zaszczyt i przyjemność uczestniczyć w przygotowanym przez Wrocławskie Centrum Seniora seminarium „Jan Paweł II – człowiek spełniony”. Patronat Honorowy nad tym wydarzeniem objęli: Metropolita Wrocławski Abp ks. Józef Kupny oraz Prezydent Wrocławia – Rafał Dutkiewicz. Pani E. Sidor i p. R. Gaweł zostali na forum bardzo serdecznie powitani, co dowiodło, że oboje są już w coraz szerszych kręgach znani jako realizatorzy i kontynuatorzy wrocławskiego projektu „Miasto pokoleń”, którego celem była edukacja społeczna na temat osób starszych i procesu starzenia się.

W czasie seminarium panią Edytę Sidor spotkała miła niespodzianka, ponieważ red. naczelna wydawanego przez Uniwersytet Wrocławski „Kuriera UTW” – p. Stanisława Warmuz wręczyła jej jeden z ostatnich numerów pisma – z artykułem p. E. Sidor pt. „Takiego wydarzenia się nie zapomina”.

Podczas seminarium wykłady poprowadzili:

  • Jego Ekscelencja ks. Arcybiskup Senior Archidiecezji Wrocławskiej dr Marian Gołębiewski – „ Moje spotkania z Janem Pawłem II”
  • prof. dr hab. Jan Miodek (Uniwersytet Wrocławski) – „Język Jana Pawła II w moim życiu”
  • prof. dr hab. Maria Straś-Romanowska (Uniwersytet Wrocławski) – „Jan Paweł II jako wzór pełni człowieczeństwa”
  • dr hab. Zbigniew Władysław Solski (Uniwersytet Opolski) – „Medytacje przechodzące czasami w dramat. O dramaturgii Karola Wojtyły”
  • dr Walentyna Wnuk (Uniwersytet Wrocławski) – „Jan Paweł II jako wzór pomyślnego starzenia się”
  • dr Magdalena Wnuk-Olenicz (Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna) – „Rozwój człowieka w ujęciu Jana Pawła II”

Klimat seminarium był wyjątkowy, bo zgromadził tak wiele sław świata nauki zamyślonych nad pełnią człowieczeństwa Świętego już Jana Pawła II.

Tekst – E. Sidor, fot. – R. Gaweł

 

 

 

20140429_105606

Skip to content