Home » Aktualności » INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ

INFORMACJA DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ

Egzamin maturalny z matematyki poziom podstawowy w sesji poprawkowej odbywa się w Zespole Szkół nr 18 ul. Młodych Techników 58

Rozpoczyna się o godz. 9.00 w dniu 26 sierpnia 2013r.

Na egzamin należy zgłosić się najpóźniej o godz. 8.30 z dowodem osobistym i dozwolonymi przyborami pomocniczymi na matematykę – kalkulator prosty, linijka, cyrkiel.

Listy zdających wraz z nr sal, będą wywieszone od 10 sierpnia 2014r. na tablicy ogłoszeń.

Egzamin ustny z języka polskiego – 26 sierpnia 2014r. godz. 8.30 w s. 311 (bud. A)

Skip to content