Home » Aktualności » Rozpoczęliśmy rok szkolny 2014/2015!

Rozpoczęliśmy rok szkolny 2014/2015!

O godzinie 10:30 rozpoczęła się uroczystość inaugurująca nowy rok szkolny 2014/2015.

Konferansjerzy przypomnieli zebranym o przypadającej na ten właśnie dzień 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Odtworzone zostało archiwalne nagranie podanego przez Polskie Radio komunikatu o wybuchu wojny. Następnie prowadzący uroczystość odwołali się do doświadczeń młodzieży, która zamiast pójść 1 września 1939 roku do szkoły, musiała iść na front. Podkreślili, że walka z wrogiem na polach bitewnych wymagała od młodych ludzi, by zdnia na dzień stali się dorośli, a  przecież nie znali ani śmierci, ani zabijania… Strach!!! Ten był najwierniejszym ich towarzyszem.

Zebrani wysłuchali piosenek: „Hej chłopcy, bagnet na broń” i „Czerwone maki na Monte Casino”. Prowadzący uroczystość recytowali też fragmenty utworów lirycznych: „Alarmu” Antoniego Słonimskiego, „Z głową na karabinie” Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz „Ocalonego” Tadeusza Różewicza.

Konferansjerzy zakończyli tę część wystąpienia słowami: „Dzisiaj jesteśmy w wolnym kraju. Możemy bezkarnie uczyć się  w polskiej szkole, dzięki tym, którzy walczyli za naszą wolność, którzy za nią cierpieli często jedynym pocieszeniem były słowa naszego  hymnu narodowego. Wysłuchajmy go teraz w skupieniu, oddając w ten sposób hołd tym, dzięki którym mamy możliwość decydowania o swoim życiu.” Wszyscy powstali i zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego”.

Następnie o wystąpienie został poproszony Pan Dyrektor Piotr Lusar.

Oto przemówienie Pana Dyrektora:

„Szanowni Państwo! Droga Młodzieży!

Dzień 1 września zawsze będzie dla Polaków źródłem refleksji. Przypomnieliśmy sobie przed chwilą, co musieli czuć młodzi ludzie, gotowi zacząć naukę w nowym roku szkolnym, kiedy usłyszeli, że zamiast iść do szkół zdobywać nową wiedzę, kształtować swoje przyszłe życie, musieli iść na front zabijać i umierać. Byli na to gotowi? W żadnym wypadku! Nagle świat im się zawalił. Wszystkie plany, marzenia legły w gruzach – tak szybko, jak szybko został nadany przez radio przypomniany nam dzisiaj komunikat.

Smutna to rocznica, ale ja mimo wszystko chciałbym, aby w Was, droga młodzieży, zrodziła te pozytywne refleksje. Otóż pomyślcie, że jesteście kolejnym pokoleniem, którym los zesłał prawdziwy dar – dar wolności. Może dzisiaj wszyscy dar ten cenimy bardziej niż jeszcze rok temu, bo wydarzenia na Ukrainie pokazały, że wolność nie jest człowiekowi dana raz na zawsze. Tym bardziej trzeba ją cenić i rozsądnie z niej korzystać.

Monteskiusz napisał, że „Wolność to dobro, które umożliwia korzystanie z innych dóbr.” To prawda. A co jest Twoim dobrem, młody człowieku? Twoim dobrem jest szkoła – okno na świat.  Wolno Ci do niej chodzić! Wiesz, że to przywilej? A im większą zdobędziesz wiedzę, tym Twoje życie będzie bogatsze, ciekawsze, a wybory – bardziej świadome, prowadzące do szczęścia. Słaby lub niedojrzały jest ten, który nie chce z tego przywileju skorzystać. Bo korzystasz tylko wówczas, kiedy uczysz się systematycznie. Pamiętaj o tym! Zapamiętaj też, że nauka wymaga wyrzeczeń. Ale co ich nie wymaga, jeśli chcemy w życiu osiągać sukcesy i spełniać nasze marzenia? Nie zniechęcaj się więc i korzystaj z tak wielkiego przywileju, jakim jest wolność.

Albert Einstein tak kiedyś zwrócił się do młodych ludzi:

„O, Młodzieży: czy wiecie, że nie jesteście pierwszym pokoleniem, które pragnie życia pełnego piękna i wolności? Czy wiecie, że wszyscy wasi przodkowie czuli to samo, co wy teraz – i padli ofiarą kłopotów i nienawiści? Czy wiecie, że wasze najżarliwsze życzenia mają szansę się spełnić tylko wtedy, gdy uda wam się zdobyć miłość i zrozumienie ludzi, zwierząt, roślin i gwiazd, tak że wszelką radość stanie się waszą radością, a wszelki ból waszym bólem?”

A ja do tych słów dodam, że tam gdzie jest mądrość, tam nie ma kłótni, tam brak konfliktów – tam jest wolność.

I jeszcze słowa Alberta Camusa: „Wolność to nic więcej, niż szansa na bycie lepszym.” Wykorzystajcie ją właśnie w ten sposób! Tego wam życzę – w imieniu swoim, całej dyrekcji, nauczycieli i pedagogów.

Szanowno Państwo!

Rozpoczynamy nowy rok szkolny. Czego mamy sobie życzyć? Życzmy sobie pracy! Oby młodzieży chcącej się uczyć w technikum i zasadniczej szkole zawodowej było coraz więcej! Oby polskie społeczeństwo oraz władze oświatowe zrozumieli, że obecnie to właśnie ten typ szkół winien być szczególnie reklamowany i z pożytkiem dla wszystkich – uczniów, nauczycieli i całego społeczeństwa.

Wszystkim nam życzę, by ten rok przyniósł nam szczególną satysfakcję z pracy, wiele spektakularnych sukcesów i… przełożenia naszego wysiłku na godne wynagrodzenie. Dziękuję.”

Po przemówieniu konferansjerzy przypomnieli krótko najciekawsze wydarzenia z ubiegłego roku szkolnego oraz spektakularne sukcesy naszych uczniów, którzy pokonali rywali nie tylko z innych wrocławskich szkół, ale i z całej Polski. A ponieważ apetyt rośnie w miarę jedzenia, dlatego zachęcili przede wszystkim pierwszoklasistów do udziału w życiu szkoły.

Pan Dyrektor pod koniec uroczystości podziękował za jej przygotowanie zarówno młodzieży, jak i p. Edycie Sidor oraz p. Ryszardowi Otockiemu odpowiedzialnemu za Poczet Sztandarowy.

Uroczystość poprowadzili: Elżbieta Nowaczyk z kl. IV TSA, Bartosz Ostryżniuk z kl IV TE i Igor Dżoń z kl. III TME. Za udźwiękowienie odpowiadał Grzegorz Janik z kl. IV TE. Sztandar Szkoły wprowadzili: Piotr Fuławka, Sebastian Babij i Radosław Bronowicki. Autorami zdjęć są: p. Ryszard Gaweł oraz Kacper Boguszewski z kl. IV TE.

Tekst – E. Sidor, fot. – R. Gaweł i K. Boguszewski

Skip to content