Home » Aktualności » Ślubowanie Technikum nr 3

Ślubowanie Technikum nr 3

Rozpoczynając naukę  w Zespole Szkół nr 18,

w obecności Dyrekcji Szkoły, Nauczycieli oraz starszych Kolegów, ślubuję:

  • rzetelnie i uczciwie wypełniać obowiązki ucznia,
  • osiągać jak najlepsze wyniki w nauce,
  • zdobywać nowe umiejętności,
  • wytrwale odkrywać i poznawać tajemnice świata,
  • przestrzegać postanowień zawartych w statucie i regulaminie Szkoły,
  • szanować Nauczycieli, wszystkich Pracowników Szkoły oraz Koleżanki  i Kolegów,
  • kierować się ideałami humanizmu, tolerancji i uczciwości,
  • szanować tradycję i dobre imię Zespołu Szkół nr 18, do którego społeczności należę od tej chwili.
Skip to content