Home » Aktualności » „Walka” na … bajki!

„Walka” na … bajki!

29 maja 2015 roku Samorząd Uczniowski przeprowadził ostatni w tym roku szkolnym konkurs dla uczniów Zespołu Szkół nr 18 w ramach międzyklasowej rywalizacji Ligi Klas. Dotyczył znajomości bajek, bo zbliża się Dzień Dziecka! Do rywalizacji stanęli również nasi gimnazjaliści. Wzięły w niej także udział: Panie Wicedyrektor: p. Elżbieta Wachowska-Karaśkiewicz i p. Irena Penińska.

Konkurs poprowadził Jakub Kolis z klasy 2TO. A wzięły w nim udział drużyny z 17 klas. Uczestnicy zmagali się z dwoma prezentacjami przygotowanymi przez SU. Pierwsza składała się z siedmiu rund, w których zawodnicy musieli wykazać się m.in. znajomością imion filmowych kotów, księżniczek Disneya oraz podać tytuły bajek – zarówno tych najpiękniejszych Disneya, jak i polskich – tych z dawnych lat. Druga prezentacja to finał konkursu, który dostarczył wielu emocji!!! Każda drużyna losowała po trzy pytania spośród 54, a na udzielenie poprawnej odpowiedzi zawodnicy mieli 6 sekund!!! Czasami najłatwiejsze pytania okazywały się tymi najtrudniejszymi! Każdy uczestnik miał możliwość przeniesienia się w świat swojego dzieciństwa!!!

Wśród uczniów Technikum nr 3 oraz Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 konkurs wygrała klasa 2TO, drugie miejsce przypadło klasie 1e,  trzecie  1TE, a wyróżniona została klasa 2TE.

W Gimnazjum nr 37 wygrała klasa 1AG, drugie miejsce przypadło klasie 3BG, trzecie miejsce zajęła klasa 2AB, a wyróżniona została klasa 2BG.

Wszystkim uczestnikom SU bardzo dziękuje za ducha rywalizacji oraz za miłą atmosferę, zachęcając do udziału w kolejnych – już w następnym roku szkolnym!

Tekst – R. Grzybowska, fot. – R. Gaweł

Skip to content