Home » Aktualności » Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej

Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej

3 października 2015 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej odbyła się inauguracja 71. roku akademickiego 2015/2016. W swojej przemowie otwierającej rok Dziekan Wydziału p. prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant ( nasz znakomity absolwent ) mówił o osiągnięciach studentów i pracowników naukowych Wydziału. W otwarciu wziął udział Rektor PWR p. prof. Tadeusz Więckowski, który odniósł się do wspaniałego jubileuszu Politechniki (http://70-lecie.pwr.edu.pl/slowo-rektora/ ).
Inauguracyjny wykład wygłosił p. prof. Andrzej Wiszniewski. Była to znakomita wędrówka przez historię Wydziału opowiedziana z osobistymi przypisami byłego studenta, profesora i rektora PWR. W czasie uroczystości miała też miejsce immatrykulacja studentów I roku i wręczenie dyplomów ukończenia studiów absolwentom. Wydarzenie to uświetnił występ Chóru Politechniki Wrocławskiej. Naszą Szkołę reprezentowała pani Danuta Matuszewska – wicedyrektor ZS18, współpracująca od wielu lat z Wydziałem Elektrycznym.
Skip to content