Home » Aktualności » SAFETY AT WORKPLACE

SAFETY AT WORKPLACE

Regulamin konkursu języka angielskiego dla uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej

na najciekawszy projekt na temat

 

SAFETY AT WORKPLACE

(bezpieczeństwo w miejscu pracy)

 

 Założenia ogólne i cele konkursu:

 

Konkurs adresowany jest do uczniów wszystkich klas technikum i zasadniczej szkoły zawodowej, uczących się  języka angielskiego. Organizatorem konkursu są nauczyciele ZS nr 18 we Wrocławiu.

Cele konkursu to :

 • poszerzanie umiejętności językowych młodzieży,
 • zachęcenie uczestników konkursu do wykazania się kreatywnością i twórczym podejściem do tematu,
 • inspirowanie uczniów do pracy samokształceniowej,
 • promowanie szlachetnego współzawodnictwa,
 • umacnianie wiary we własne siły.

 

Regulamin konkursu

 

1. Konkurs polega na przygotowaniu projektu na temat bezpieczeństwa w miejscu pracy. Projekt można wykonać indywidualnie lub w zespole 2- osobowym. Należy go przygotować w języku angielskim.

2. Zadaniem uczniów jest przygotowanie projektu w atrakcyjny sposób i wykazanie się znajomością  tematu.

3. Prezentacja może dotyczyć jednej wybranej dziedziny lub ogólnie bezpieczeństwa w miejscu pracy.

4. Komisja konkursowa (w składzie: M. Bielecka, J. Maciejak, I. Omelaniuk, R. Śląski, M. Marcińczak) będzie brała pod uwagę:

 • poprawność językową,
 • poprawność merytoryczną,
 • kreatywność,
 • różnorodność przedstawionych materiałów,
 • oryginalność,
 • stopień trudności wykonania prezentacji.

5. Projekty można dostarczać nauczycielom języka angielskiego (gabinety 314, 313, 306) do dnia 30 stycznia 2016.

6. Wyniki zostaną ogłoszone  na szkolnej stronie internetowej do 15  marca 2015.

7. Nagrodzone zostaną trzy najlepsze projekty.

8. Dodatkowe informacje można uzyskać u nauczycieli języka angielskiego.

 

Skip to content