Home » Aktualności » Odwiedzili nas Absolwenci sprzed 50 lat

Odwiedzili nas Absolwenci sprzed 50 lat

20 maja 2016 r. w piękne wiosenne południe odwiedzili nas Absolwenci sprzed 50 lat – z klasy VA, której wychowawcą był p. Józef Kornas,  oraz z klasy VB – wychowankowie p. Antoniego Szabłońskiego.  Witali się bardzo serdecznie. W trakcie spotkania mieli też łączność internetową z kolegą z Australii, który nie mógł uczestniczyć w nim osobiście.

Atmosfera spotkania była znakomita, a wspomnieniom nie było końca.

Absolwenci zapoznali się ze zmianami, jakie zaszły w szkole. Z uznaniem obejrzeli zmodernizowane pracownie specjalistyczne.  Dowiedzieli się też o naszych licznych osiągnięciach.  Byli pod dużym wrażeniem i kolejny raz poczuli się dumni, że ukończyli tę właśnie szkołę.

Wielu z nich większą część swego życia zawodowego spędziło poza krajem np. w USA, w Danii, Holandii, Szwecji. Pozostało w nich jednak silne poczucie przynależności do miejsca przy ul. Młodych Techników.

Panowie podczas spotkania wspominali trudne czasy, kiedy naprzeciw szkoły były jeszcze ruiny i gdy wszystkiego brakowało. Zainteresowali się też przyszłością naszych maturzystów. Wspominali, że w ich czasach zdecydowana większość po ukończeniu technikum kontynuowała naukę na Politechnice Wrocławskiej.

Rozstaliśmy się z zapewnieniem, że powrócą do szkoły na jej 70-lecie.

Tekst: D. Matuszewska, fot. – M. Jama

Skip to content