Home » Aktualności » Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

30 września odbyło się w naszej Szkole uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. W tym roku mamy aż siedem nowych klas, dlatego uroczystość odbyła się w dwóch odsłonach. Część pierwszą poprowadzili Patryk Karga i Norbert Basiński, a część drugą – Patryk Karga i Paweł Wicherki.   Temu doniosłemu wydarzeniu towarzyszył Sztandar Szkoły. Po jego wprowadzeniu wszyscy odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Następnie Do młodzieży przemówił p. dyr. Piotr Lusar. Po przemówieniu konferansjerzy poprosili na środek przewodniczących klas pierwszych, którzy wraz ze wszystkimi zebranymi uczniami złożyli na Sztandar Szkoły ślubowanie. Po ceremonii Pan Dyrektor wręczył przewodniczącym akty ślubowania, które uczniowie, po udaniu się do sal lekcyjnych, czytelnie podpiszą. Każdy uczeń otrzyma też na pamiątkę imienny dokument potwierdzający złożenie ślubowania.

Za przygotowanie uroczystości p. dyr. Piotr Lusar podziękował p. prof. Edycie Sidor oraz uczniom kl. III TME: konferansjerom oraz Szymonowi Patrynowi za dźwięk i Wojciechowi Dereniowi za ożywienie Maskotki, a także za pomoc w przygotowaniu ślubowania – Konradowi Krygielowi.

Uczniom klas pierwszych gratulujemy i życzymy wielu naukowych sukcesów!

Tekst – E. Sidor, fot. – R. Gaweł

Skip to content