Home » Aktualności » REKRUTACJA I UCZESTNICTWO W PROJEKCIE „ZAWODOWY WROCŁAW”

REKRUTACJA I UCZESTNICTWO W PROJEKCIE „ZAWODOWY WROCŁAW”

REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „ZAWODOWY WROCŁAW” realizowanym w ramach osi priorytetowej 10. Edukacja Działanie 10.4 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt  współfinansowany  ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin 31-01-2017_ZAWODOWY WROCŁAW

Skip to content