Home » Aktualności » Uwaga! Nowy projekt z zakresu nauki programowania!

Uwaga! Nowy projekt z zakresu nauki programowania!

Zespół Szkół nr 18 we Wrocławiu został zaproszony do udziału w projekcie dotyczącym nauki programowania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Projekt jest realizowany z kadrą naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Politechniki Poznańskiej oraz Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

Przystępujący do projektu uczniowie otrzymają bezpłatny dostęp do systemu
e-learningowego z zakresu nauki programowania w języku Python. Proponowane zagadnienia mogą stanowić świetne uzupełnienie zajęć z informatyki rozszerzonej, w których uczestniczy młodzież w ramach planowych zajęć. Zadania programistyczne będą mogły być wykonywane na zajęciach w szkole lub indywidualnie w domu poprzez platformę internetową.

Udział jest bezpłatny i wiąże się jedynie z udostępnieniem imienia, nazwiska oraz adresu e-mailowego ucznia – wyłącznie dla celów związanych z organizacją przedsięwzięcia.

W przypadku uczniów niepełnoletnich prosimy o wypełnienie, podpisanie i dostarczenie zgody na uczestnictwo w projekcie przez rodzica lub prawnego opiekuna.

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt poprzez dziennik elektroniczny.

Serdecznie zapraszam i rekomenduję!

Tomasz Jarosz
nauczyciel informatyki
w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu

a

Skip to content