Home » Aktualności » Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Informacje o egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie

Komunikat w sprawie egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń/luty 2019 r.
dotyczy uczniów klas trzecich i czwartych Technikum nr 3 oraz klas trzecich Branżowej Szkoły I stopnia nr 3

WSZYSTKIE DZIAŁANIA DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA DO EGZAMINÓW ROZPOCZNĄ SIĘ
4 WRZEŚNIA 2018 R.

1. SZKOLENIA DOTYCZĄCE PROCEDUR EGZAMINACYJNYCH ODBĘDĄ SIĘ W PIERWSZYM TYGODNIU NAUKI.
2. ZŁOŻENIE DEKLARACJI NA EGZAMINY ODBĘDZIE SIĘ W PIERWSZYM TYGODNIU NAUKI WG ODRĘBNEGO HARMONOGRAMU.

Skip to content