Home » Aktualności » Program „Korekta”

Program „Korekta”

W dniach 26.11.2018r. do 30.11.2018r. w klasach drugim odbyło się spotkanie z Panią Ewą Hryncewicz, która zrealizowała program „Korekta” wśród drugich klas w naszej szkole (Technikum nr 3 oraz Szkoła Branżowa).

Program Profilaktyczny „KOREKTA” zawiera model ogólnej prewencji, minimalizacji lub redukcji szkód wynikających z picia alkoholu przez młodych, metrykalnie dorosłych uczestników. Jego celem jest zmniejszenie strat związanych z niewłaściwym używaniem alkoholu. Przesunięcie granicy ilości spożywanego alkoholu i okoliczności picia w bezpieczniejszy rejon u znacznej części uczestników (kontakt z alkoholem, jeśli nastąpi, będzie bardziej ograniczony przez samego konsumenta, bardziej świadomy i liczący się ze skutkami negatywnymi picia), zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę i podejmowanych na zasadach „owczego pędu”. Identyfikację problemu alkoholowego u niektórych uczestników i niekiedy poszukiwanie przez nich pomocy personalnej. Lepsze zrozumienie alkoholowych zachowań otoczenia społecznego. Większą akceptację ograniczeń związanych z alkoholem oraz odpowiednich uregulowań ustawowych.
Autorem programu jest dr Krzysztof Wojcieszek
Odbiorcy programu to uczniowie szkół ponadpodstawowych – 18 lat i więcej
Czas trwania zajęć 3 godziny lekcyjne – w tym godzina na konsultacje indywidualne, jeśli wystąpi taka potrzeba.

Tekst – A. Ruszczak

Skip to content