Home » Aktualności » Realizacja zajęć dla uczniów gimnazjum oraz 1 i 2 klas technikum w Zespole Szkół nr 18

Realizacja zajęć dla uczniów gimnazjum oraz 1 i 2 klas technikum w Zespole Szkół nr 18

„Smak życia – czyli debata o dopalaczach” (realizator Fundacja Most)  – cele realizacji – dostarczenie młodym ludziom w wieku 15-18 lat podstawowych informacji o kontekście używania tzw. dopalaczy i o samych „dopalaczach” w celu zwiększenia ostrożności uczestników i zmniejszenia ich otwartości na kontakty z tymi produktami. Ponadto, w szerszym kontekście profilaktyki zintegrowanej celem jest też zwiększenie ostrożności w odniesieniu do innych substancji psychoaktywnych i zachowań ryzykownych. Poprzez program jest też możliwe zwiększenie gotowości młodych ludzi uczestniczących w programie do podejmowania zachowań prozdrowotnych i sięgania po pomoc w przypadkach doznawanych szkód sposób realizacji – dostarczenie rzetelnej wiedzy związanej z korzystaniem z dopalaczy, przełamanie przekonań normatywnych, wzmocnienie postaw prozdrowotnych, dyskusja, drama, podjęcie własnego postanowienia. Program rekomendowany przez Wydział Zdrowia we Wrocławiu.

Anna Ruszczak, pedagog szkolny

Skip to content