Home » Aktualności » Energetyczna kariera w PGE Energia Ciepła

Energetyczna kariera w PGE Energia Ciepła

7 czerwca 2019 r. zostało podpisane porozumienie pomiędzy PGE Energia Ciepła i Zespołem Szkół nr 18 w obecności Dyrekcji, uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 18 Piotr Lusar powitał wszystkich przybyłych na uroczystość.

PGE reprezentowali: Wojciech Dąbrowski – Prezes

Katarzyna Kozłowska – Dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej

Zbigniew Kajdanowski – Z-ca Dyrektora Departamentu Komunikacji Korporacyjnej

Alicja Buchert – Dyrekcja HR

Marta Iwanicka-Krupska – Dyrekcja HR

Anna Kierzkowska-Wincek – Komunikacja

KOGENERACJĘ reprezentowali

Paweł Szczeszek – Prezes

Paweł Strączyński – Wiceprezes

Piotr Rzepa – Dyrektor Techniczny

Uroczystość uświetnili swoja obecnością pani Magdalena Lazopoulos Kierownik Wydziału szkół ponadpodstawowych, prof. dr hab. inż. Waldemar Rebizant Dziekan Wydziału Elektrycznego, dr inż. Andrzej Tatarek Prodziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego, Marek Kowalczewski Prezes Zarządu Dozamel, Roman Sztobryn członek

Zarządu Dozamel, Piotr Kubiński Dyrektor Marketingu Dozamel i pani Joanna Stasiewicz Pełnomocnik Zarządu Dozamel .

Energetyczna kariera to porozumienie, które zakłada podniesienie jakości kształcenia w zawodach technicznych między innymi przez wsparcie wyposażenia szkoły w nowoczesne środki dydaktyczne.

Obecnie tym wsparciem jest wyposażenie wszystkich pracowni w najnowsze oprogramowanie do symulacji układów elektrycznych i elektronicznych, do projektowania systemów pomiarowych, badania elementów i układów elektrycznych i elektronicznych.

Oprogramowanie to NI Multisim Site i LabVIEW for Education firmy National Instruments, którego zastosowanie przedstawił przedstawiciel National Instruments pan Grzegorz Samulnik.

W trakcie spotkania Wojciech Dąbrowski – Prezes PGE przybliżył koncepcję Energetycznej kariery w Zespole Szkół nr 18. Pani Danuta Matuszewska – wicedyrektor Zespołu Szkół nr 18 przedstawiła główne kierunki kształcenia w naszej szkole zwracając uwagę na te najnowsze. Przedstawiła też obszary współpracy z pracodawcami, potrzeby i korzyści wynikające z niej dla obydwu stron porozumienia.

Następnie nastąpiło uroczyste podpisanie porozumienia o współpracy partnerskiej.

Kolejnym etapem spotkania było zwiedzanie pracowni specjalistycznych w szkole,

w trakcie którego została zaprezentowana próbka możliwości oprogramowania w pracowni podstaw elektrotechniki i elektroniki.

Skip to content