Home » Aktualności » UWAGA MATURZYŚCI!!!

UWAGA MATURZYŚCI!!!

Terminy egzaminów w sesji poprawkowej_matura_2019 (.pdf)

Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej w cz. ustnej i pisemnej odbywają się w Zespole Szkół nr 18 wg n/w harmonogramu:

Termin egzaminu pisemnego (j.polski i matematyka) w sesji poprawkowej – 20.08.2019 r. godz.9:00 sala 204

Termin egzaminu w części ustnej:
j.angielski: 20.08.2019 r. godz. 8:00 sala 116
j.polski: 20.08.2019 r. godz. 9:00 sala 116

Egzamin pisemny z j. angielskiego odbędzie się 20.08.2019 r. o godz. 9:00 w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych we Wrocławiu, ul.Worcella 3.

Jednocześnie informujemy, że na egzaminy należy zabrać dowód osobisty. Brak dokumentu spowoduje niedopuszczenie do egzaminu.

Wyniki egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej będą do odebrania 11 września 2019r. w sekretariacie szkoły(s. 102) od godz. 10:00.

Skip to content