Home » Aktualności » Konkurs wiedzy o szkole w ramach 70-lecia Zespołu Szkół nr 18

Konkurs wiedzy o szkole w ramach 70-lecia Zespołu Szkół nr 18

W ramach obchodów jubileuszu 70 lat istnienia Zespołu Szkół nr 18 w listopadzie zostanie przeprowadzony dla uczniów naszej szkoły konkurs wiedzy o szkole. Zadania konkursowe będą dotyczyły historii oraz ważnych szkolnych wydarzeń. Aby przygotować się do konkursu otrzymacie specjalną broszura zawierającą opis najważniejszych wydarzeń oraz regulamin. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody oraz punkty do Ligi Klas. Już teraz wybierzcie w swojej klasie silną reprezentację na konkurs.

Regulamin konkursu wiedzy o Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu

  1. Konkurs jest adresowany do uczniów ZS 18 we Wrocławiu.
  2. Celem konkursu jest przybliżenie uczniom historii oraz wydarzeń w ZS 18 we Wrocławiu.
  3. W konkursie uczestniczą 3-osobowe reprezentacje wszystkich klas ZS 18 we Wrocławiu.
  4. Konkurs będzie miał charakter quizu złożonego z 30 pytań.
  5. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest posiadanie przez drużynę telefonu komórkowego z dostępem do internetu.
  6. Uczestnicy będą udzielać odpowiedzi na zadane pytania przy pomocy telefonu komórkowego wskazując jedną prawidłową odpowiedź z proponowanych.
  7. Konkurs zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem internetowej platformy quizowej Kahoot!
  8. Wiadomości do konkursu uczestnicy mogą pozyskać z broszury przygotowanej na potrzeby konkursu (do uzyskania u wychowawców), ze strony internetowej www.zs18.wroc.pl w zakładce wydarzenia archiwalne oraz z gablot okolicznościowych ustawionych w szkole.
  9. Wyniki uzyskane w konkursie będą zaliczane do punktacji Ligi Klas.
  10. Dla zwycięskiej drużyny przewidziane są nagrody dyrektora szkoły.
Skip to content