Home » Aktualności » ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA KLAS PIERWSZYCH

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE DLA KLAS PIERWSZYCH

Zabawy integracyjne lubią osoby w każdym wieku. No normalne, że na początku atmosfera w każdej nowej grupie bywa sztywna, wystarczy jednak ciekawa gra, żeby przełamać pierwsze lody i dobrze bawić się w towarzystwie i tak też było u nas, w Zespole Szkół nr 18, w klasach pierwszych.

Od września 2019r.  w klasach pierwszych  integrację prowadzili wychowawcy, następnie zajęcia integracyjne dla naszych wspaniałych uczniów prowadzone były przez Panią Katarzynę Ciupider oraz Pana Jacka Olejnika ze Specjalistycznej Poradni Terapeutycznej we Wrocławiu,  ul. Borowska 101 (Tel.71 798 68 84) oraz pedagoga szkolnego Annę Ruszczak.

Wspólnie spędzony poza zajęciami lekcyjnymi czas, możliwość wzięcia udziału w zabawach i różnorodnych ćwiczeniach pozwalają na lepsze poznanie się uczniów danej klasy i pełniejszą ich integrację.

Każda z klas pierwszych miała okazję wziąć udział w zajęciach, których celem było poznanie uczniów z wychowawcą i koleżankami oraz kolegami. Na początku byliśmy trochę zamknięci i speszeni nową sytuacją – mówi jeden z uczniów później jednak, dzięki ciekawym zadaniom, zaproponowanym przez panią pedagog, okazało się, że takie zajęcia mogą być świetną zabawą.

Spotkanie  obfitowało w interesujące ćwiczenia. Zabawy pozwoliły uczniom lepiej poznać swoje zalety i mocne strony. Zaś praca w grupach umożliwiła młodzieży kreatywne współdziałanie.

 Pedagog szkolny
Anna Ruszczak

Skip to content