Home » Aktualności » Projekt Johanneum Novum w Zespole Szkół nr 18

Projekt Johanneum Novum w Zespole Szkół nr 18

Stereotypy, uprzedzenia, dyskryminacja– trudne słowa, zachowania budzące czasem lęk, niepewność, ale też tytuł warsztatów dla młodzieży realizowanych w naszej szkole przez specjalistów z Fundacji EkoRozwoju na zaproszenie p.Wandy Hadziewicz- szkolnego pedagoga. Od października do grudnia uczniowie każdej z klas I TEA, I TEC, I TO, I eo, I TOE, II TEK, II eo mieli okazję, by przyjrzeć się temu skąd biorą się uprzedzenia, na czym polegają i jak sobie z nimi radzić. Zobaczyliśmy, jak groźne może być nie reagowanie na agresję najpierw w słowach, potem czynach, a także, jak ważne jest wsparcie dla tych, którzy doświadczają złego traktowania. Zobaczyliśmy, jak wiele nas łączy, mimo że możemy się bardzo różnić przekonaniami. Obejrzeliśmy krótkie filmy, które w nieco zabawnej lub wzruszającej formie poruszały niełatwe również dla dorosłych tematy.

Warsztaty te są częścią Johanneum Novum projektu kompleksowego wsparcia dialogu międzykulturowego we wrocławskich szkołach i przedszkolach, współfinansowanego przez Gminę Wrocław i Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego,  a realizowanego przez koalicję organizacji pozarządowych.

Również w ramach tego projektu w Zespole Szkół nr 18 przedstawicielka Fundacji Go’n’Act przeprowadziła warsztaty z przeciwdziałania cyberprzemocy. W warsztatach, prowadzonych metodą aktywizującą biernych świadków, wzięły udział klasy I TMA i I TMC. Zajęcia te dostarczyły uczestnikom  wiedzy na temat mechanizmów i ról w procesie przemocy, a także sposobów reagowania i wspierania rówieśników.

Skip to content