Home » Aktualności » Jacy są wrocławscy wolontariusze….

Jacy są wrocławscy wolontariusze….

Konkurs „8 Wspaniałych” ma już ponad 25 lat, a jego uczestnikami są uczniowie szkół podstawowych i średnich – indywidualnie oraz jako zespoły. Celem samorządowego konkursu jest „promowanie pozytywnych zachowań, działań, postaw dzieci i młodzieży oraz upowszechnianie idei młodzieżowego wolontariatu” – czytamy w regulaminie. W tym roku do konkursu przystąpiło 19 grup i 21 indywidualnych uczestników. https://www.wroclaw.pl/konkurs-wcrs-8-wspanialych-wroclawskie-oblicza-wolontariatu

Zespół Młodych Talentów SU z Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 18 – od lewej Maksymilian Gąsior, Dominik Pawłowski, Sebastian Sakowski, Alan Ratajczak, Jakub Socha/ fot. Mat

https://www.wroclaw.pl/konkurs-wcrs-8-wspanialych-wroclawskie-oblicza-wolontariatu

Skip to content