Home » Aktualności » Komunikat dla uczniów klas czwartych i absolwentów, którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2020

Komunikat dla uczniów klas czwartych i absolwentów, którzy zdawali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w styczniu 2020

egzamin zawodowy (.pdf)

Zgodnie z terminarzem egzaminacyjnym 20 marca 2020 r. nastąpi przekazanie wyników, świadectw i dyplomów do szkół lub placówek macierzystych uczniów/słuchaczy/absolwentów.

Nie należy w żadnym razie przychodzić do szkoły , aby odebrać wyniki.

Aby otrzymać wyniki egzaminu trzeba zadzwonić do sekretariatu szkoły , podać swój pesel.

Jeżeli wyniki egzaminu z obydwu części są pozytywne świadectwo/dyplom będą do odbioru po przywróceniu zajęć w szkole.

Jeżeli jedna lub obie części wymagają poprawy należy to  natychmiast zgłosić.

Deklaracje na egzamin poprawkowy w czerwcu będą uzupełniane

 po przywróceniu zajęć w szkole.

Skip to content