Home » Aktualności » Odbiór świadectw przez absolwentów technikum

Odbiór świadectw przez absolwentów technikum

W dniu dzisiejszym zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą uczniowie ostatnich klas technikum. W związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół, nie będą mogły jednak odbyć się tradycyjne uroczystości zakończenia zajęć, podczas których wręczone byłyby świadectwa tegorocznym absolwentom.

Świadectwo ukończenia szkoły uczniowie będę mogli odebrać indywidualnie we wtorek lub w czwartek w szkole z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Wtorek od godz. 9:00 do godz. 13:00

Czwartek od godz. 9:00 do godz. 13:00

Odbiór świadectw będzie się odbywał z zachowaniem zasad bezpieczeństwa określonych w związku z koronawirusem.

Uczniowie, którzy mają wypożyczone książki z biblioteki szkolnej mogą je oddać wychowawcom przy odbiorze świadectw ukończenia szkoły, w dniu egzaminów maturalnych lub przy przy odbiorze zaświadczeń maturalnych.

Skip to content