Home » Aktualności » Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r.

Wytyczne (dla zdających) dotyczące organizowania i przeprowadzania w 2020r. egzaminu maturalnego

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. (.pdf)

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Informacja dla zdających_ Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. (.pdf)

Skip to content