Home » Aktualności » Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej

Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej

Terminy egzaminów w sesji poprawkowej (.pdf)

Wytyczne dla zdających egzamin maturalny (sesja poprawkowa) dotyczące organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2020 r. (.pdf)

Egzaminy maturalne w sesji poprawkowej w części pisemnej odbywają się w Zespole Szkół nr 18 wg n/w harmonogramu:

Termin egzaminu pisemnego w sesji poprawkowej

j.polski i matematyka: 8.09.2020 r. godz. 14:00 s. 111

j.angielski: 8.09.2020 r. godz. 14:00 s. 208

Jednocześnie informujemy, że na egzaminy należy zabrać dowód osobisty. Brak dokumentu spowoduje niedopuszczenie do egzaminu.

Wyniki egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej będą do odebrania 30 września 2020 r. w sekretariacie szkoły( s. 102) od godz. 10:00.

Skip to content