Home » Aktualności » Kolejny konkurs przed nami…

Kolejny konkurs przed nami…

W ramach międzyklasowej rywalizacji Samorząd Uczniowski ZS 18 zaprasza wszystkich uczniów do wzięcia udziału w konkursie. Zadaniem wszystkich klas biorących udział w tegorocznej rywalizacji Ligi Klas będzie przygotowanie prezentacji multimedialnej, ulotki informacyjnej lub plakatu. Tematem przewodnim jest koronawirus COVID-19:

Pokaż jakie przeciwdziałania podejmujesz, aby zapobiec rozpowszechnianiu się wirusa COVID – 19

Prace konkursowe należy wysłać do opiekuna Samorządu Uczniowskiego w nieprzekraczalnym terminie do 20 listopada 2020 roku (do piątku).

Przyznane punkty wliczone będą do IX edycji Ligi Klas. Pozdrawiamy. Samorząd Uczniowski .

Skip to content