Home » Aktualności » Komunikat CKZ

Komunikat CKZ

KOMUNIKAT CKZ (.pdf)

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, uczniowie!

Zgodnie z rozporządzeniem MEiN (Ministerstwo Edukacji i Nauki) z dnia 13 stycznia 2021 roku zajęcia zdalne w Centrum zostają przedłużone do 31 stycznia 2021 roku. Jednocześnie informujemy, że od 18 stycznia 2021 roku Centrum będzie nadal organizować część zajęć w trybie stacjonarnym w wybranych klasach i grupach, w ograniczonym wymiarze czasu oraz z zachowaniem rygorów sanitarnych. Wybierając klasy, grupy do nauczania stacjonarnego uwzględniono:

  • Brak możliwości realizacji wybranych efektów kształcenia praktycznego w formie zdalnej, konieczność realizacji programu
  • Możliwości organizacyjne, zapewnienie bezpiecznych warunków uczniom i nauczycielom,
  • Dostępność nauczyciela.

Tak jak przed feriami , możemy organizować zajęcia praktyczne w wymiarze do 10 godz. tygodniowo, w małych grupach z zachowaniem procedur i rygorów sanitarnych. Zatrudniamy firmę do dezynfekowania pracowni, toalet i ciągów komunikacyjnych. Uczniowie i nauczyciele zobowiązani są nosić maseczki.

Zajęcia stacjonarne będą prowadzone dla klas trzecich (egzaminy w sesji letniej) oraz w miarę możliwości dla drugich i nawet pierwszych -tam gdzie zagrożone jest pełna realizacja podstaw programowych zajęć praktycznych i będziemy mieć możliwości.

Szczegóły, w tym dokładne harmonogramy zajęć, zostaną przekazane przez wychowawców klas i pracowników nadzoru pedagogicznego za pośrednictwem dziennika elektronicznego CKZ.

Przypominamy, że w zajęciach nie mogą uczestniczyć uczniowie i nauczyciele, u których występują objawy infekcji górnych dróg oddechowych: temperatura, katar, kaszel, bóle głowy, biegunka, bóle mięśni, utrata węchu i smaku.

Wszystkich pracowników i uczniów obowiązują następujące procedury bezpieczeństwa: noszenie maseczek, dystans społeczny, częste mycie lub dezynfekcja rąk.

Przed nami jeszcze piękny zimowy biały weekend . Odpoczywajmy, tylko bezpiecznie

Serdeczności
Anna Chołodecka -dyrektor CKZ

Skip to content