Home » Aktualności » List PPIS do Rodziców Szczepimysie

List PPIS do Rodziców Szczepimysie

List PPIS do Rodziców Szczepimy sie (.pdf)

Szanowni Państwo,

Każdy z Rodziców podejmuje działania dla zdrowia, ochrony i bezpieczeństwa oraz zapewnienia dobrej przyszłości swojego Dziecka. Wielu z Was odpowiedziało już na liczne apele ekspertów i Ministra Zdrowia o udział w Narodowym Programie Szczepień Ochronnych i w miesiącach letnich zaszczepiło swoje Dziecko, Nastolatka przeciw COVID-19.
U progu rozpoczynającego się nowego roku szkolnego 2021/2022 i powrotu do nauki w trybie stacjonarnym, zachęcam wszystkich Państwa, którzy dotychczas tego nie zrobili, do decyzji na „TAK” i zaszczepienia swojego dziecka w pierwszych tygodniach września, zgodnie z zaleceniami dla grupy wiekowej ≥ 12 r. ż.
Zakażenia SARS-CoV-2 w populacji do 18 r. ż. nie należą do przypadków incydentalnych, a przebieg choroby COVID-19 bywa ciężki także u osób bardzo młodych. Uzyskanie wysokiego odsetka zaszczepienia w populacji dzieci i młodzieży w sposób znaczący ma szansę przyczynić się do ograniczenia transmisji wirusa z człowieka na człowieka zarówno wśród rówieśników, jak i innych grup wiekowych. Odpowiedzialna decyzja to nie tylko ochrona indywidualna, ale także troska o dobro wspólne.
Zachęcam Państwa do korzystania z wiarygodnych, stale aktualizowanych źródeł informacji o szczepieniach – polecam portal informacyjny, prowadzony przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego Państwowy Zakład Higieny https://szczepienia.pzh.gov.pl/ jak również publikacje kampanii #SzczepimySię na stronie internetowej https://www.gov.pl/web/szczepimysie
Pokładam ogromną nadzieję, że udział każdego Adresata w Narodowym Programie Szczepień p. COVID-19 przyczyni się do osiągnięcia progu odporności populacyjnej Polaków i rzeczywistego powrotu nas wszystkich do życia bez obostrzeń epidemicznych.

dr n. med. Paweł Wróblewski
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny we Wrocławiu

szczepimy

Skip to content