Home » Aktualności » 46 OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

46 OLIMPIADA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

4 listopada 2021 o godzinie 9:00, sala 313, 60 minut, odbędzie się I stopień 46 Olimpiady Języka Angielskiego pod hasłem „Lepsza znajomość języków obcych jednym z głównych warunków zbliżenia między narodami”.

Do udziału w zawodach może zgłosić się każdy uczeń (do 29.10.21, prof. M. Bielecka, sala 313).

Zawody polegają na wykonaniu przez ucznia testu. Zakwalifikowanie uczestnika do udziału w zawodach wyższego stopnia następuje po uzyskaniu ustalonego przez Komitet Główny minimum punktów. W przypadku kwalifikacji do zawodów II stopnia uczniowie muszą uzyskać co najmniej 55 % punktów.

Wymagania: uczeń przystępujący do I i II etapu zawodów powinien wykazać się znajomością materiału językowego zawartego w programach nauczania języka angielskiego w szkole średniej. Ponadto winien wykazać się wiadomościami z zakresu zagadnień współczesnych, historii i literatury Anglii i USA.

Skip to content