Home » Aktualności » Informacja dla absolwentów

Informacja dla absolwentów

Absolwenci szkoły, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2022r, proszeni są o zgłoszenie się do szkoły (gab.117) w dniach 15 – 28 lutego 2022 r, w celu  zweryfikowania swoich danych i wyborów egzaminacyjnych przesłanych do OKE.

Skip to content