Home » Aktualności » Informacja potwierdzenie woli przyjęcia – ważne terminy!

Informacja potwierdzenie woli przyjęcia – ważne terminy!

od 22.07.2022 r. do 29.07.2022 r.    (do godz. 14:00)

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci złożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego.

29.07.2022 r. godz. 14:00

Zamknięcie etapu potwierdzania woli przyjęcia kandydata przez placówki w systemie (wpisanie potwierdzeń kandydatów do systemu).

Wykaz przychodni do medycyny pracy

Wykaz przychodni do medycyny pracy (.pdf)

Wykaz przychodni do badań (.pdf)

Skip to content