Home » Aktualności » PROTOTYPUSS – Budujemy miasto przyszłości 2022

PROTOTYPUSS – Budujemy miasto przyszłości 2022

Prezes Fundacji Prototypuss zaprasza zainteresowanych uczniów do wzięcia udziału w pilotażowym projekcie edukacyjnym pn. PROTOTYPUSS – Budujemy miasto przyszłości 2022. W tym celu przesyłam niezbędne informacje nt. w/w projektu edukacyjnego.

Beneficjentami projektu jest młodzież uczęszczająca do wrocławskich szkół ponadpodstawowych, z wyłączeniem szkół policealnych. Projekt dofinansowany jest ze środków Gminy Wrocław.

Celem projektu jest zdobywanie przez młodzież w atrakcyjny sposób dodatkowej wiedzy oraz umiejętności praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności: dostrzegania szans i ich wykorzystywania, oceny ryzyka i gotowości do jego podjęcia, kojarzenia faktów, wyciągania trafnych wniosków, pracy zespołowej, innowacyjności oraz rozwiązywania problemów.

www.prototypuss.pl/

Skip to content