Home » Aktualności » Nasi stypendyści

Nasi stypendyści

Miło nam poinformować, że Arkadiusz Szwarczyński i Szymon Stroka, uczniowie klasy IV TCU kształcący się na kierunku technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, otrzymali stypendium „Dolnośląskiego Programu Pomocy Stypendialnej dla szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych uczniów dolnośląskich szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych”. Projekt zakłada dwie formy wsparcia stypendystów, tj. wypłatę stypendiów oraz udział uczniów w zajęciach podnoszących kompetencje kluczowe pod nazwą „Warsztaty dla stypendystów”, organizowanych przez Politechnikę Wrocławską.

Z naszymi stypendystami o ich oczekiwaniach wobec projektu oraz o planach na przyszłość rozmawiał opiekun dydaktyczny uczniów – dr inż. Kamil Łodygowski.

Skip to content