Home » Aktualności » UWAGA MATURZYŚCI!!!

UWAGA MATURZYŚCI!!!

Przypominamy, że 7 lipca od g.10-ej w sekretariacie szkoły można będzie odebrać wyniki egzaminu maturalnego (świadectwo maturalne, informacja o wynikach oraz aneksy).

Zdający, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych  i nie zdali egzaminu tylko jednego egzaminu w części pisemnej i ustnej, mają prawo przystąpić do nie zdanego egzaminu  w terminie poprawkowym.

Zdający składa Oświadczenie o zamiarze  przystąpienia do egzaminu do 14 lipca 2023r do Dyrektora Szkoły (załącznik 7 do odebrania w sekretariacie lub pobrania z naszej strony).

Termin egzaminu ustnego z j.polskiego oraz z języków obcych nowożytnych w sesji poprawkowej – 21.08.2023 roku godz.9.00.

Termin egzaminu pisemnego w sesji poprawkowej – 22.08.2023 roku godz.9.00.

Miejsce przeprowadzenia egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zostaną podane na stronie internetowej szkoły i OKE ( www. oke.wroc.pl) do 10 sierpnia 2023r.

 Wyniki egzaminu maturalnego w sesji poprawkowej będą do odebrania 8 września 2023 r. w sekretariacie szkoły (s. 102) od godz. 10.00.

EM 2023 Zalacznik 7 (.doc)

Skip to content