Home » Aktualności » Festiwal Nauki 2023 w… naszej Szkole!

Festiwal Nauki 2023 w… naszej Szkole!

„NAUKA Porusza” – pod tym hasłem odbył się XXVI Dolnośląski Festiwal Nauki 2023

14 września 2023 r. w naszej Szkole odbyły się kolejne Interaktywny Pokazy w ramach XXVI Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 2023. Pierwszy pokaz w tym dniu poprowadził dr Michał Karpuk, adiunkt  Wydziału Inżynierii Środowiska na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł warsztatów brzmiał: „Szyfry, kryptografia i matematyka”. Podczas pokazu Pan doktor przedstawił  krótką historię utajniania informacji. Opowiadał o szyfrach, hasłach, protokołach. Wyjaśnił jak funkcja matematyczna może być wykorzystana do szyfrowania tekstu jawnego lub jego deszyfrowania. Przedstawił polskich  matematyków, którzy  przyczynili się do rozwoju kryptografii w okresie II wojny światowej. To polscy wojskowi odkryli nowy rodzaj niemieckich szyfrów i nieznaną dotychczas maszynę szyfrującą Enigmę.

Drugi pokaz poprowadziła dr  hab. inż. Renata Siedlecka  z Wydziału Chemicznego na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł warsztatów brzmiał: „O co chodzi z tymi katalizatorami?”. Pani doktor omówiła pojęcie szybkości reakcji chemicznych  oraz czynników od których ona zależy. Przedstawiła zjawisko katalizy i wpływ katalizatora na szybkość reakcji chemicznych. Omówiła przykłady zastosowania katalizatorów w przemyśle i życiu codziennym. Następnie  przeprowadziła pokaz reakcji chemicznych zachodzących przy udziale  katalizatorów.

Trzeci pokaz poprowadziła dr   inż. Anna Hajdusianek  z Wydziału Podstawowych Problemów Techniki na Politechnice Wrocławskiej. Tytuł warsztatów brzmiał: „Laboratorium z kinematyki”. Pani doktor  przedstawiła metody naukowe stosowane przez naukowców podczas rozwiązywania problemów. Omówiła pojęcie szybkości reakcji chemicznych  oraz czynników od których ona zależy. Następnie uczniowie, przy pomocy Pani doktor określili podstawowe wielkości fizyczne charakteryzujące ruch, a następnie przeprowadzili eksperymenty podczas których wyznaczyli te wielkości.

15 września 2023 r. Pani dr Aneta Kazanecka z Akademii Wojsk Lądowych poprowadziła pokaz na temat: „Savoir-vivre w szkole i poza szkołą”. Pani doktor omówiła zasady właściwego zachowania się w towarzystwie, w określonych miejscach i sytuacjach, w szkole i poza nią. np. właściwe zachowanie w określonym miejscu i czasie. Uzmysłowiła uczniom, że dobre maniery świadczą o ich kulturze osobistej.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy gościli ponownie u nas wykładowców z wyższych uczelni.

Koordynatorami niniejszego wydarzenia były p. Diana Grycner oraz p. Renata Zalewska.

Skip to content