Home » Aktualności » Informacja dla absolwentów!

Informacja dla absolwentów!

Absolwenci szkoły, którzy złożyli deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego w 2024, proszeni są o zgłoszenie się do szkoły (sekretariat uczniowski) w dniach 17 – 22 lutego 2024r, w celu  zweryfikowania swoich danych  zawartych w deklaracji i przesłanych do OKE.

Skip to content