Home » Aktualności » Nasi uczniowie wzięli udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i odnieśli sukcesy

Nasi uczniowie wzięli udział w Olimpiadzie Innowacji Technicznych i odnieśli sukcesy

W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Ochronie Środowiska 2023/24

W etapie regionalnym I miejsce zajął Szymon Szymecki z klasy 3 TEO, który wraz z uczniami Szymonem Doktór, Pawłem Frąszczakiem z ZST im. Waldemara Gostomczyka przedstawili pracę pt.: Wydajność konwencjonalnych paliw wzbogaconych o H2.

Nauczyciele-opiekunowie: dr inż. Kamil Łodygowski, dr Paweł Sobczak, mgr inż. Jarosław Sobczak

W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Mechanice 2023/24:

– w  etapie regionalnym I miejsce zajął Wojtek Leja z klasy 2 TMB, który wraz z uczniami Kacprem Kaczmarkiem, Maksymilianem Sobczakiem z ZST im. Waldemara Gostomczyka przedstawili projekt Innowacyjnej drukarki 3D niewielkich rozmiarów.

Nauczyciele-opiekunowie: dr inż. Kamil Łodygowski, dr Paweł Sobczak, mgr inż. Jarosław Sobczak

– w etapie regionalnym II miejsce zajął Adrian Reszka z klasy 3 TO, który wraz z uczniami Kacprem  Kaczmarek, Maksymilianem Wróblem z ZST im. Waldemara Gostomczyka stworzyli dwuramienny robot typu “Scara” z chwytakiem pneumatycznym.

Nauczyciele-opiekunowie: dr inż. Kamil Łodygowski, dr Paweł Sobczak

W Olimpiadzie Innowacji Technicznych w Mechatronice i Elektronice 2023/24:

– w etapie regionalnym I miejsce zajął Szymon Konarski z klasy 2 TMB, który przedstawił projekt Innowacyjnego ekranu akustycznego z modułem “Energy harvesting”.

Nauczyciel-opiekun: dr inż. Kamil Łodygowski

–  w etapie regionalnym II miejsce zajął Szymon Sobuś z klasy 3 TMC, który wraz z uczniami Szymonem Kusińskim oraz Hubertem Żarnowskim z ZST im. Waldemara Gostomczyka stworzyli dwukanałowy wzmacniacz lampowy.

Nauczyciele-opiekunowie: dr inż. Kamil Łodygowski, dr Paweł Sobczak, mgr inż. Jarosław Sobczak

Gratulujemy i życzymy wszystkim powodzenia na etapie centralnym!

Skip to content