60-lecie

Możemy się pochwalić prawie 20 000 absolwentów, którzy stanowią znamienitą kadrę techniczną, naukową i polityczną Wrocławia. Szkoła stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju, a w poszczególnych typach szkół do poszerzania wiedzy w określonych dziedzinach. Możliwe to jest dzięki fachowej kadrze pedagogicznej i nowoczesnemu wyposażeniu. Stanowią je m.in. sale multimedialne, 5 sal komputerowych, 7 pracowni specjalistycznych i Centrum Multimedialne w czytelni szkolnej ze stałym dostępem do Internetu. Posiadamy dwie sale gimnastyczne, 2 nowoczesne siłownie z elektroniczną bieżnią i kompleks boisk do gier zespołowych.
Dobre wyposażenie owocuje sukcesami sportowymi naszych uczniów w różnych dyscyplinach. Kadrę pedagogiczną stanowią doświadczeni nauczyciele systematycznie podnoszący swoje kwalifikacje.
Lekcje języków obcych odbywają się w grupach. Uczniowie biorą udział w zajęciach językowych prowadzonych przez studentów w ramach AISEC. Działania te stwarzają duże możliwości pogłębiania znajomości języków obcych i poznania kultury innych krajów. Legitymujemy się certyfikatami: “Szkoły z klasą”, nasi uczniowie uzyskali też “Certyfikat Inwestora” w konkursie “Z klasy do klasy” i wnieśli wkład do debaty o konstytucji i przyszłości Europy. Od 2008r. należymy do “Klubu Szkół uczących się”.
W szkole prężnie działa Samorząd Uczniowski (I miejsce w konkursie na najlepszą inicjatywę uczniowską i II miejsce w konkursie na najlepszy Samorząd Uczniowski). Przedstawiciele Samorządu biorą udział w pracach Parlamentu Młodzieży.
Absolwenci naszej szkoły z powodzeniem zdają egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe i kontynuują naukę na uczelniach wyższych.
Kładziemy nacisk na rozwój takich wartości jak: mądrość, życzliwość i szacunek dla drugiego człowieka. Kształtujemy i utrwalamy: kreatywność, systematyczność, odpowiedzialność, twórczą wyobraźnię.
Współpracujemy z Firmami:

ABB, Elektrotim, Volz Hydraulik, Pneumat System, RUUKKI, DONAKO i Wydziałem Elektrycznym PWR.

Współpraca ma na celu polepszenie warunków kształcenia zawodowego naszej młodzieży.


Leave a comment

Skip to content