Egzamin zawodowy stara wersja

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe zwany dalej egzaminem zawodowym jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Egzamin zawodowy zastąpił egzamin z nauki zawodu i egzamin z przygotowania zawodowego i przeprowadzany jest dla absolwentów:
– zasadniczych szkół zawodowych
– techników
– techników uzupełniających
– szkół policealnych.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe przeprowadzany będzie do roku szkolnego 2016/2017 dla absolwentów dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, techników, techników uzupełniających i szkół policealnych.

Egzamin zawodowy przeprowadzany jest jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Wszystkie informacje na temat egzaminu zawodowego można znaleźć na stronie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Terminy egzaminów zawodowych w 2014 r.
terminy_egzaminow_zawodowych_2014

Arkusze z egzaminów zawodowych
arkusze_z_egzaminów_zawodowych

 

 

Terminy egzaminów zawodowych w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu

DataGodzinaEtapZawódSala
23 czerwca 2014 r.12:00pisemnywszystkie zawody204, 208, 214, 403
od 1 do 19 lipca 2014 roku
(dokładny harmonogram
ukaże się w kwietniu)
I zmiana
godz. 9.00
II zmiana
godz. 14.30
praktycznyzasadnicza szkoła zawodowa-
24 czerwca 2014 r.9:00praktycznytechnika mechanik208
25 czerwca 2014 r.9:00praktycznytechnik elektryk403
od 24.06.2014r. - 27.06.2014r. -praktycznytechnik mechatronikCKP

 

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych, z których zdający mogą korzystać w etapie praktycznym egzaminu w danym zawodzie w czerwcu 2014r.

Numer zawoduZawódPrzybory pomocnicze
311[20]technik mechanikkalkulator, ołówek, gumka, linijka
311[08]technik elektrykkalkulator, ołówek, gumka, linijka

Leave a comment

Skip to content