Forma prawna

Placówka jest jednostką organizacyjną prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Placówka działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.

Organ prowadzący: Miasto Wrocław

Organ nadzoru pedagogicznego: Dolnośląski Kurator Oświaty

Statuty Zespołu Szkół nr 18 Statut Zespołu Szkół nr 18  oraz  Statut-Szkoły-Ponadpodstawowej

Skip to content