Pedagog/psycholog

Pedagog szkolny
mgr Anna Ruszczak
budynek B. sala 107

Dzień tygodniaGodzinaPokój
poniedziałek9:00 - 13:00107
wtorek9:00 - 13:00107
środa9:00 - 13:00107
czwartek9:00 - 15:00107
piątek9:00 - 13:00107

Pedagog szkolny
mgr Izabela Van Rossum
budynek A. sala 108

Dzień tygodniaGodzinaPokój
poniedziałek10:30 - 16:00108
wtorek10:30 - 16:00108
środa10:30 - 16:00108
czwartek10:30 - 16:00108

Pedagog szkolny
mgr Honorata Furmańczak
budynek A. sala 108

Dzień tygodniaGodzinaPokój
poniedziałek8:00 - 13:00108
wtorek8:00 - 12:00108
środa8:00 - 12:00108
czwartek9:00 - 15:00108
piątek8:00 - 11:00108

Psycholog szkolny
mgr Hanna Yarkovich
budynek A. sala 115

Dzień tygodniaGodzinaPokój
poniedziałek8:30 - 14:00115
wtorek8:30 - 14:00115
środa8:30 - 14:00115
czwartek8:30 - 14:00115

Zadania pedagoga szkolnego są określone przez Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228, poz. 1487).

Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Pedagog organizuje w szkołach i placówkach pomoc psychologiczną i pedagogiczną dla dzieci i młodzieży, której celem jest wspomaganie rozwoju psychicznego i efektywności uczenia się poprzez pomoc wychowawcom klas i współdziałanie z nauczycielami, rodzicami (opiekunami prawnymi), pielęgniarką szkolną, organami szkoły oraz instytucjami pozaszkolnymi, zwracając uwagę na przestrzeganie postanowień Konwencji o prawach dziecka.

Zadania pedagoga szkolnego:

  • rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,
  • określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb,
  • organizowanie i udzielanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli,
  • podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli,
  • wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki,
  • planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli, w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu, w przypadku gdy w szkole nie jest zatrudniony doradca zawodowy,
  • działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

Pomoc pedagoga adresowana jest do UCZNIÓW, NAUCZYCIELI I RODZICÓW – pedagog szkolny jest po to, by udzielać emocjonalnego wsparcia i pomocy lub organizować taką pomoc wszystkim uczniom, nauczycielom i rodzicom.


Leave a comment

Skip to content