Szkoła Ucząca Się (SUS)

W dniu 27 grudnia 2012r. nauczyciele naszej Szkoły, zaproszeni przez Centrum Edukacji Obywatelskiej uczestniczyli w Panelu Koleżeńskim, w Szkole Podstawowej nr 64 im. Władysława Broniewskiego we Wrocławiu. Na spotkanie, które zaplanowano od 9:30 do 17:30 przybyli goście: paneliści (nauczyciele) z woj. dolnośląskiego, moderator CEO, władze samorządowe, przedstawiciele kuratorium i placówek doskonalenia, dyrektorzy szkół, rodzice i uczniowie. ZS nr 18 reprezentowały nauczycielki: Aldona Tomczak, Iwona Duchnicz i Celina Kusek. Celem wizyty w SP 64 było zapoznanie gości z wybranymi realiami szkoły, tak by móc kompetentnie rozmawiać o celach oraz prowadzonych i planowanych przez nią działaniach. Do południa paneliści mieli przyjemność uczestniczyć w lekcjach: języka polskiego, języka angielskiego, edukacji wczesnoszkolnej, historii oraz w zajęciach pozalekcyjnych i świetlicowych. Każdy uczestnik podkreślał, że widoczna była powszechność, czyli aktywizacja i przestrzeń dla wszystkich uczniów – i tych lepszych, i tych słabszych. Ciekawym doświadczeniem było spotkanie z Samorządem Uczniowskim, nauczycielami i rodzicami. Podczas wspólnego uroczystego spotkania (panelu), szkoła przedstawiła raport z celów, które realizowała w ciągu trzech lat. 1. cel: Uczniowie są zaangażowani w proces uczenia się dzięki stosowanym przez nauczycieli różnorodnym metodom i technikom nauczania. 2. cel: Nauczyciele motywują uczniów do nauki, stosując elementy oceniania kształtującego. W efekcie tych działań Szkoła otrzymała tytuł „Szkoły uczącej się”. Uśmiech i wzruszenie wywołały u gości szczere i radosne występy dzieci z SP 64. Po panelu uczestnicy rozstali się z poczuciem, że odwiedzili szkołę wyjątkową. Jej uczniowie powiedzieli: „Do tej szkoły chce się chodzić i jesteśmy z niej dumni”.

Skip to content