Wykład na WFiA UWr

W dniu 26 lutego 2013r. uczniowie klasy 1TME oraz 2TSA pod opieką Pani Renaty Grzybowskiej (nauczycielki fizyki) oraz Pani Agaty Hoffmann (nauczycielki religii) uczestniczyli w wykładzie na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Wykłady odbyły się dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Dolnego Śląska w gmachu przy pl. Maksa Borna 9 w sali im. Jana Rzewuskiego. Wykład prezentowany był w formie multimedialnej wraz z pokazem doświadczeń – dotyczył Optyki geometrycznej i falowej. Został poprowadzony przez dr Zygmunta Mazura wraz z dwoma asystentami Urszulą Juszczyk oraz Arturem Rokosa. Uczniowie z wielkim zainteresowaniem słuchali wykładowców i już zgłosili chęć uczestnictwa w kolejnych spotkaniach. W najbliższej przyszłości planowane są kolejne wycieczki na Uniwersytet Wrocławski na Wydział Fizyki i Astronomii.

Skip to content