ZS18.PZ18.11.21

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia klimatyzacyjno-wentylacyjnego do szkolnych pracowni kształcenia w dwóch zawodach: technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 20 sierpnia 2021r. do godziny 09.00.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

9162100-6 (pomoce dydaktyczne)

42513200-7 (części sprzętu chłodniczego)

39717200-3 (urządzenia klimatyzacyjne)

Ogłoszenie o zamówieniu (BZP) (.pdf)

swz (.pdf)

Załacznik 1 – OPZ (Wyposażenie Klimatyzacyjno-Wentylacyjne) (.pdf)

Załącznik 2 – Formularz ofertowy (.doc)

Załącznik nr 2.1 – Arkusz kalkulacyjny (Wyposażenie-Klimatyzacyjno-Wentylacyjne) (.xlsx)

Załącznik 3 – Oświadczenia (.doc)

Załącznik 4 – Projekt umowy (.pdf)

Informacja (20 sierpnia 2021 r.)

Informacja o kwocie (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (20 sierpnia 2021 r.)

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

Zawiadomienie o unieważnieniu (20 sierpnia 2021 r.)

Zawiadomienie o unieważnieniu (www) (.pdf)

Informacja (23 sierpnia 2021 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (unieważnienie) (.pdf)

Skip to content