ZS18.PZ18.14.21

Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów elektrycznych do realizacji przez uczniów Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu projektów zawodoznawczych.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 18 listopada 2021r. do godziny 09.00.

KODY CPV:

31680000-6 (Elektryczne artykuły i akcesoria)

39162100-6 (pomoce dydaktyczne)

31700000-3 (urządzenie elektryczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne)

31681000-3 (akcesoria elektryczne)

UWAGA (16.11.2021)

Zamawiający informuje, iż w dniu 16.11.2021r. zostały zamieszczone wyjaśnienia na pytania złożone do przedmiotowego postępowania (plik: „I. wyjaśnienia (16.11.2021)”).

Wyjaśnienia treści swz (16.11.2021) (.pdf)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

swz (.pdf)

Załącznik 1 – OPZ (.pdf)

Załącznik 2 – Formularz ofertowy (.doc)

Załącznik 3 – Oświadczenia (.doc)

Załącznik 4 – projekt umowy (.pdf)

Załącznik nr 2.1 – Arkusz kalkulacyjny (.xlsx)

Informacja (18 listopada 2021 r.)

Informacja o kwocie (.pdf)

Informacja z otwarcia ofert (.pdf)

Informacja (19 listopada 2021 r.)

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu (www) (.pdf)

Informacja (3 grudnia 2021 r.)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (.pdf)

Skip to content