ZS18.PZ18.6.21

Przedmiotem zamówienia jest Dostawa wyposażenia do szkolnych pracowni kształcenia w zawodzie technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz technik chłodnictwa i klimatyzacji w podziale na 5 części.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 28 czerwca 2021r. do godziny 1000.

Oferty należy składać za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu.

KODY CPV:

Kod główny               9162100-6 (pomoce dydaktyczne

Kod dodatkowy        42513200-7 (części sprzętu chłodniczego)

                                               39717200-3 (urządzenia klimatyzacyjne)

                                               39717200-2 (wentylatory)

                                               31700000-3 (urządzenie elektryczne, elektromechaniczne i elektrotechniczne)

                                               31681000-3 (akcesoria elektryczne)

                                               43800000-1 (urządzenia warsztatowe)

                                               44512000-2 (różne narzędzie ręczne)

                                               38000000-5 (sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny /z wyjątkiem szklanego/)

 

UWAGA (1.07.2021):

Zamawiający informuje, iż w dniu 01.07.2021 r. unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 256 ustawy Pzp.

Unieważnienie postępowania (.pdf)

Ogłoszenie o wyniku postępowania (.pdf)

UWAGA (30.06.2021):

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz oraz Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wskazanym w plikach:

1) “V. zmiana swz (30.06.2021)” wraz z załącznikiem “Załącznik nr 1 do zmiany swz (30.06.2021)”,

2) “Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia III (30.06.2021”),

3) “Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 2 (OPZ2) (poprawiony – 30.06.2021)”,

4) “Załącznik nr 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 3 (OPZ3) (poprawiony – 30.06.2021)”,

5) „Załącznik nr 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 4 (OPZ4) (poprawiony – 30.06.2021)”.

w konsekwencji których to zmian przesunięciu uległ termin składania i otwarcia ofert:

ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 08 lipca 2021r. do godziny 10.00 (otwarcie ofert: 08.07.2021, godz. 13.00)

V. zmiana swz (30.06.2021)(.pdf)

Ogłoszenie o zmianie III (30.06.2021)(.pdf)

Załącznik 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 2 (OPZ2) (poprawiony – 30.06.2021)(.pdf)

Załącznik 3 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 3 (OPZ3) (poprawiony – 30.06.2021)(.pdf)

Załącznik 4 – Opis Przedmiotu Zamówienia dla Zad. 4 (OPZ4) (poprawiony – 30.06.2021)(.pdf)

Załącznik nr 1 do zmiany swz (30.06.2021)(.pdf)

UWAGA (25.06.2021):

Zamawiający informuje, iż w dniu 25.06.2021r. zostały zamieszczone wyjaśnienia na pytania złożone do przedmiotowego postępowania (plik: “IV. wyjaśnienia (25.06.2021)”).

IV wyjaśnienia (25.06.2021)(.pdf)

UWAGA (23.06.2021):

Zamawiający informuje, że dokonał zmiany zapisów swz w zakresie wskazanym w piśmie „III. wyjaśnienia i zmiana swz (23.06.2021)” i zmiany Ogłoszenia o zamówieniu („Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I (23.06.2021”); “Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (23.06.2021)”), w konsekwencji których przesunięciu uległ termin składania i otwarcia ofert:

ZMIENIONY TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Ofertę należy złożyć do dnia 01 lipca 2021r. do godziny 10.00 (otwarcie ofert: 01.07.2021, godz. 13.00)

UWAGA (23.06.2021)
W związku z awarią serwera zmianie uległ:
1) adres poczty elektronicznej osoby wyznaczonej do komunikacji w
przedmiotowym postępowaniu – obecnie obowiązujący to:
ewachowska1811@wroclawskaedukacja.pl

2) adres poczty elektronicznej Zamawiającego – obecnie obowiązujący to:
sekretariat.zs18@wroclawskaedukacja.pl

 III. wyjaśnienia (23.06.2021) (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia I (23.06.2021) (.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (23.06.2021) (.pdf)

Załacznik 5 – OPZ 5 (Pomoce dydaktyczne – zmiana 23.06.2021) (.pdf)

UWAGA (21.06.2021):

Zamawiający informuje, że w dniu 21.06.2021 r. zostały zamieszczone wyjaśnienia na pytania złożone do przedmiotowego postępowania
(plik: “I.Wyjaśnienia (21.06.2021)”; “II. Wyjaśnienia (21.06.2021”)).

I.Wyjaśnienia (21.06.2021 r.) (.pdf)

II. Wyjaśnienia (21.06.2021 r.) (.pdf)

 

Ogłoszenie o zamówieniu (.pdf)

swz (.pdf)

Załacznik 1 – OPZ 1 (Wyposażenie Chłodnicze) (.pdf)

Załacznik 2 – OPZ 2 (Wyposażenie Klimatyzacyjno-Wentylacyjne) (.pdf)

Załacznik 3 – OPZ 3 (Wyposażenie Elektryczno-Energetyczne) (.pdf)

Załacznik 4 – OPZ 4 (Wyposażenie Warsztatowe) (.pdf)

Załacznik 5 – OPZ 5 (Pomoce dydaktyczne stanowiące wyposażenie techno-dydaktyczne) (.pdf)

Załącznik 6 – Formularz ofertowy (.doc)

Załącznik 7 – Oświadczenia (.doc)

Załącznik 8 – projekt umowy (.pdf)

Załącznik nr 6.1 – Arkusz kalkulacyjny Zadanie 1 (Wyposażenie Chłodnicze) (.xlsx)

Załącznik nr 6.2 – Arkusz kalkulacyjny Zadanie 2 (Wyposażenie Klimatyzacyjno-Wentylacyjne) (.xlsx)

Załącznik nr 6.3 – Arkusz kalkulacyjny Zadanie 3 (Wyposażenie Elektryczno-Energetyczne) (.xlsx)

Załącznik nr 6.4 – Arkusz kalkulacyjny Zadanie 4 (Wyposażenie Warsztatowe) (.xlsx)

Załącznik nr 6.5 – Arkusz kalkulacyjny Zadanie 5 (Pomoce dydaktyczne stanowiące Wyposażenie techno-dydaktyczne) (.xlsx)

Skip to content