Home » Aktualności » Zakończenia roku szkolnego klas III ZSZ

Zakończenia roku szkolnego klas III ZSZ

W piątek 14 czerwca 2013 r. pożegnaliśmy uroczyście Absolwentów klas: III e i III em ZSZ. Dyrekcja wraz z wychowawcami: p. Mirosławem Wojtowiczem oraz  p. Stanisławem Żurawskim wręczyli uczniom nagrody za najlepsze wyniki w nauce oraz wzorową frekwencję. Dodatkową nagrodę, jaką był pendrive w kształcie naszej Maskotki, otrzymał uczeń, który uzyskał średnią ocen ze wszystkich trzech lat nauki – 4,8. Następnie podziękowano za godne reprezentowanie Szkoły w zorganizowanym przez CKP “Konkursie na Najlepszego Elektryka ZSZ” jego finalistom. W dalszej części uroczystości nagrodzeni zostali najlepsi sportowcy. Ważnym wydarzeniem były też podziękowania skierowane do Rodziców za zaangażowanie w prace Rady Rodziców. Pod koniec uroczystości p. M. Wojtowicz w imieniu wychowawców klas III ZSZ podziękował Dyrekcji i Nauczycielom za trzy lata pracy z dzisiejszymi Absolwentami. Następnie Absolwenci wręczyli kwiaty Dyrekcji oraz Nauczycielom. Uroczyste spotkanie zakończyło się wspólnymi pamiątkowymi zdjęciami.
Uroczystość poprowadzili: Adam Dajek i Wiktor Jamborski. O tło muzyczne uroczystości zadbał Grzegorz Janik. Poczet sztandarowy stanowili: Sebastian Babij, Piotr Fuławka, Patryk Boczar. Maskotkę “ożywił” Bartek Ostryżniuk. Wszyscy wymienieni uczniowie są z kl. II TE. Scenariusz i reżyseria uroczystości – p. Edyta Sidor.

Skip to content