Home » Aktualności » Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Informacja o wynikach egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Wyniki egzaminu zawodowego (przeprowadzonego w czerwcu 2013) będą dostępne w sekretariacie szkoły w dniu 30 sierpnia 2013r – piątek.  Wynik egzaminu zawodowego ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Absolwent, który zdał egzamin zawodowy, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz suplement do dyplomu.

Wszystkie informacje na temat egzaminu zawodowego można znaleźć na stronie Egzamin zawodowy.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
egzamin_potwierdzający_kwalifikacje_w_zawodzie

Skip to content