Home » Aktualności » Relacja z rozstrzygnięcia Konkursu na najlepszy samorząd uczniowski

Relacja z rozstrzygnięcia Konkursu na najlepszy samorząd uczniowski

W dniu 4 października 2013 r. Samorząd Uczniowski pod opieką p. Renaty Grzybowskiej miał zaszczyt uczestniczyć w uroczystości podsumowania XIII edycji Konkursu na najlepszy samorząd uczniowski szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Wrocławia w roku szkolnym 2012/2013. Rozdanie nagród odbyło się w Centrum Kultury Agora we Wrocławiu przy ul. Serbskiej 5a.

Niniejszy konkurs jest przeprowadzany rokrocznie i polega na wyłanianiu i nagradzaniu najlepszych samorządów uczniowskich za ich działalność w okresie od 1 września do 31 maja każdego roku szkolnego. W obu typach szkół podlegają ocenie następujące kategorie: całokształt działalności oraz najciekawsza inicjatywa organizacyjna (naukowa, sportowa, kulturalna, społeczno-obywatelska, festiwalowa i inne).

W roku szkolnym 2012/2013 do Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia wpłynęły łącznie 62 sprawozdania wraz z opisem działań samorządów uczniowskich. Jury konkursu wyłoniło zwycięzców i dokonało podziału środków finansowych w wysokości 40 000 złotych następująco:

 1. Całokształt działalności – gimnazja:
  1. I miejsce – Gimnazjum Nr 7,
  2. II miejsce – Gimnazjum Nr 13,
  3. III miejsce – równorzędnie – Gimnazjum Nr 1 i Gimnazjum Nr 4.
 2. Całokształt działalności – szkoły ponadgimnazjalne:
  1. I miejsce – Liceum Ogólnokształcące Nr XII,
  2. II miejsce –Zespół Szkół Nr 4,
  3. III miejsce- równorzędnie- Zespół Szkół Budowlanych i Elektroniczne Zakłady Naukowe.
 1. Najciekawsza inicjatywa – gimnazja:
  1. Kulturalna i sportowa- Gimnazjum Nr 18- Zestaw inicjatyw: „Projekt uzyskania certyfikatu Młodzieżowego Przewodnika Miasta Wrocławia”; Projekt „Trzymaj formę – czas na zdrowie”,
  2. Społeczno-obywatelska – Gimnazjum Nr 27 – Gazetka samorządu uczniowskiego „Klik”.
 1. Najciekawsza inicjatywa – szkoły ponadgimnazjalne:
  1. Społeczno-obywatelska – Liceum Ogólnokształcące Nr XIV(ZS 14) – „Charytatywna Noc Filmowa”,
  2. Naukowa  – Zespół Szkół Nr 1 – „Interdyscyplinarny Klub Naukowy”,
  3. Naukowa – Zespół Szkół Ekonomiczno- Administracyjnych – „ Budżet Wiedzy”.

Szczegóły o wynikach 2012-2013 (plik w formacie .pdf)

Skip to content